HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 목재(MDF)반제품 > [거울/사진액자] 
 

사진액자 / [ 매화-포토 ]
[ 원목+합판 ][2267]
 판매가격     원  [부가세포함]
 시중가 : 1,200원
 상품코드 : G1192252267
 제조원 : china
 원산지 : chine
 구매수량 : EA

매화액자 --- 원목

* 작품후 사진을 넣을수 있읍니다

------------------

가로14cm

세로20.5cm

사진원지름7.5cm

----------------------

[ 매장 ; 물고기 - 12 ]

----------------------

[130525 창 ; 3호-10 ]

------------------------
[120526DS1A75Y66DDK][334/6]
[130525E1A8Y75DDE][400/4][AVFKK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)