HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88블럭.펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,칼라믹스]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 기본공통재료(1) > 도구류 
 

가위125 [ A급/중 ][61112]
[공예전용]
 판매가격     원  [부가세포함]
 상품코드 : G1261031783
 제조원 : china
 원산지 : 중국
125/중 :
 구매수량 : EA

가위(A급/중) -- 고급제춤임 - 올랐읍니다.*

-------------------

길이-12.5cm

* 끝이 뽀족하며 튼튼한것임.[강도가 아주 강함]

---------------------------

[매장 ; 바구니 ]

[131228 창; 2동-12-6 ]
[150406 창 ; 2동- 12-6]
[161112 창; 2동-12-6 ]
-----------------------------


[150406EV3A3Y16GAK][400/5]
[161112EV3A3Y16GAK][400/5][AVIEK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)