HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
이벤트/전시/축제*공짜*
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 이벤트/전시/축제*공짜* > 이벤트*공짜* 
 

자동차바퀴/밑판[13.5*6cm]
반자동임[4711]*공찌*
 판매가격     원  [부가세포함]
 시중가 : 300원
 상품코드 : G1335354771
 제조원 : china
 원산지 : china
 구매수량 : EA

자동차밑판(10+1)개--[대]

** 반자동 // 뒤로 끌었다 놓으면 자동으로 나가는 자동차입니다..


크기 ; 길이 135mm 폭 58mm 바퀴지름 : 20mm

* 불량대비 10+1개(11개)입니다


** (불량대비 ) -- 검사를 해도 불량이 있을수있음 -- 반품불가 --

---------------------------------------------------------------------------

* 종이작품이나 점핑으로 자동차를 만들어 보기

*깃발도 세우고 모양도 만들고...

-----------------------------------

[120421 창; 1-3-8호]

매 7-1
-----------------

[avakk][특가](dsaak100506)[1박스;64봉*11개/704개]
[120421DS4A55Y400ACEK][AVAEKK][1728/28]11개[박스;ge/1700개]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to ddnn2010@naver.com

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(택배->(물류창고)-반송로 882.. 2 층 /대림아트)