HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
이벤트/전시/축제*공짜*
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 공통재료(3) > 소리나는부품 
 

코끼리피리[12cm] [20개묶음*1개60원]<2889>
 판매가격     원  [부가세포함]
 상품코드 : G1372322889
 제조원 : china
 원산지 : china
 구매수량 : EA

코끼리피리 ---- [20개묶음*1개60원]

----------------------

* 길이 ; 12cm

**불량대비 -20+1
--------------------

매장 ㅡ 물고기 04번

?ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

[160605 창; 2동-8 -7] - 재고없음-

--------------------


[141013E0A09Y8CK][3000/2]
[150208EV0A09Y10BH][3000/2][AVDE]
[160605EV0A09Y10BH][3000/2][AVDE/1봉AVIKK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to ddnn2010@naver.com

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(택배->(물류창고)-반송로 882.. 2 층 /대림아트)