HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[목재,펜시,토핑,블럭]
클레이[점핑,폼,폴리머,칼라믹스]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
액세사리(레진)
목재(MDF)반제품
비즈공예
알공예
재고판매
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 신상품[목재,펜시,토핑,블럭] > 01*신상품 [목재] 
 

쌍트리나무[대]
15*18cm
 판매가격     원  [부가세포함]
 시중가 : 1,000원
 상품코드 : G1386933560
 원산지 : 중국
 구매수량 : EA

쌍트리나무

* 11/30 / 올랐읍니다
---------------

재질;합판

크기 ; 가로15cm*세로18cm----------------------

[ 매장 - 11-2 ]

[151205 창 ; 2-11-8 ]

--------------------------[131207EV1A3Y40CAE][500/2]
[141206EV1A2Y40CAk][500/2]
[151205EV1A8Y40DCK][420/4,320/1][GVEEK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@daum,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882번지 2 층)