HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88디폼.펜시,목재,토핑]
팩키지[88디폼,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,칼라믹스]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 클레이[점핑,폼,폴리머,칼라믹스] > 클레이 [비누/크림] 
 

크림클레이[01번/03번/04번/06번]
[대-100ml]
 판매가격     원  [부가세포함]
 상품코드 : G1419579181
 원산지 : china
선택 :
 구매수량 : EA

크림클레이 // 흰색 ㅡ 품절.

** 흰색 B급(불량) -- 거품이 생김 -- 조금 묽어서 바탕처
리할때 사용가능함**

// **1개+1개=2개 판매 ;반품불가** // 흰색만 가능 //
선착순판매 **

------------------------------

10번 / 12번 / 13번 / 15번 --

분홍 / 보라 / 주황 / 빨강 --

용량 ---- [100ml]

--------------------------------

매장 ; 물고기 -바구니

창고 ; 물고기 -12 /냅킨아래 ]

[180812 /흰색;480ea]

---------------------------------

연두2[하나로AVBKKK]
[150430EV8A0Y80AGKK][120/5]흰색
[150430EV8A0Y80AGKK][120/5]살색
[161015EV8A0Y80AGKK][120/10][AVBKKK]흰색5,분홍3,
[180812GV6A5Y105ADKK][240/4][흰;2/분;2] [아이클럽/AVAIKK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)