HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
이벤트/전시/축제*공짜*
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 목재(MDF)반제품 > 붓종류 
 

백붓4호/[3319]
[폭;2.4cm/2.8cm]
 판매가격     원  
 상품코드 : G1427333915
 원산지 : china
선택 :
 구매수량 : EA

개당 가격임
--------------------------

[번호 - 크기 ; 폭*길이 ]

4호 - 2.4cm*13.7cm -- 판매하는것[DS]--[물고기 ;16번*품절** 21.0910일]

4호 - 2.8cm *14.5cm - 앞전것;180909/[1000/2]--창;품절


6호 - 4cm *15.5cm


8호 - 5cm *16.5cm


10호 - 6.5cm *16.5.5cm


12호 - 7 cm * 17.5cm
---------------------------

매장 2-1

181028창 1-11-[1000/4]/2.8cm

----------------------
[[GVAfK][AVAHKK]220924

[161217EV0A6Y15ADK][2000/1][AVBKK]
[18DVV0A6Y15ADK][2000/1][AVBKK]*제품확인*[2.4cm]
[180902GV0A6Y15ADK][1000/2] [폭2.8cm][GVAHK][AVBKK]
[181028GV0A6Y15ADK][1000/6] [폭2.8cm][GVAHK][AVBKK]
[2209240A45Y20ABK][2000/1] [폭2.8cm][GVAHK][AVBKK]*200

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to ddnn2010@naver.com

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(택배->(물류창고)-반송로 882.. 2 층 /대림아트)