HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
이벤트/전시/축제*공짜*
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 팩키지[블럭,소품,십자수] > 블럭소품 
 

88블럭/신형거치대
[40026]
 판매가격     원  
 상품코드 : G1540440026
 원산지 : china
 구매수량 : EA

블럭/신형거치대[10개*400원]블럭/신형 거치대판/(H판)

** 88블럭 - 핸드폰 거치대판 -- 그림 다시올립니다--

------------------------------

크기 ; 가로*세로; *cm]

두께 ; 약

------------------------


매장 ; 물고기 ; 06번

[200105 창 ;
2동 ㅡ 2박스 있음. --------- 가져올것 -- 확인후 가져올것

[201116 창 ; 물고기;10번 [1000/5]

[210417 창 ; 물고기 ;18번 [1000/5]

-----------------------------
[[[GVbkk,공.우/AVbkK,서,블][181021DV0A65Y20AEK][1400/4][WAHK][GVAIK][AVBKK]
[201116DV0A65Y15AEK][[1000/5][WAHK][GVAIK][AVBKK]매장
[210417DV0A6Y15AeK][1000/5]][GVAhK/AVbkK]
[221217DV0A6Y20AEK [1000/3][GVBKK][AVBBK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to ddnn2010@naver.com

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(택배->(물류창고)-반송로 882.. 2 층 /대림아트)