HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑] > 88블럭/99블럭 
 

88블럭[#29-32번]
[1봉-500g/2700개] <정품>
 판매가격     원  
 상품코드 : G1546081652
 원산지 : china
88 블럭 :
 구매수량 : EA

**88블럭 [번]

88블럭[#29-32번]<br>[1봉-500g/2700개]

크기 ; 8*8*7cm

------------------------------

# 29 - 은색 0904[36/4]/0908[36/2]/0922[36/3] --------- 2/1 - 14


# 30 - 카키색 창;미용지하 [36/4]/ ------------------- 2/1 - 2


# 31 - 연하늘색 / 191208 *[36/2] ------------ 2/1 - 5

# 32 - 연보라 / 191208* [36/3] ----------- 2/1 - 9


----------------------------------------

매장 - 입구

창 ; 미용지하

---------------------[191208DV18A0Y500DAKK][GVEDKK][AVEFKK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)