HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
이벤트/전시/축제*공짜*
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 팩키지[블럭,소품,십자수] > 88블럭/팩키지 
 

블럭굴렁쇠[a손잡이]
[*8442]*초특가*
 판매가격     원  
 시중가 : 6,000원
 상품코드 : G1591698442
 원산지 : china
 구매수량 : EA

블럭굴렁쇠[a손잡이]<br>[*8442]

---------------------------

블럭+자석+굴렁쇠+ 배꼽연결고리+ 엘이이+ 캡

*굴렁쇠; 건전지; 1세트(건전지;2게)/[avdkk]

-------------------------

매장 - 물고기-- 10번

창고 - 물고기 - 18번 [112/2]

-------------------------
[gvcekk][avcgkk]
200606팩V12A5Y400/BiKK][112/2]//[하,우VCEKK][AVCGKK]/[실수;화물료안적음)
200818dsv1a0y1bak]건전지; 1세트(건전지;2게)/[avcek]*케이스 -부속품**

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to ddnn2010@naver.com

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(택배->(물류창고)-반송로 882.. 2 층 /대림아트)