HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑] > 신상품 [펜시] 
 

체인고리[500g]
[9색상-선택[6001]
 판매가격     원  
 상품코드 : G1594896001
 원산지 : china
1봉-500g :
 구매수량 : EA

체인고리[500g]

재질 - 아크릴

크기 - 1*1.4cm -- 큰그림참고 **
200921 - 16*11mm --

------------------------

[9색상-선택[6001] - 1봉 ; 500g

*** 창; 물고기; 19번

----------------------


6001-1 / 노랑」-- [201010/5] --- 15

「6001-2 / 하늘」-- [201010] --- 15

「6001-3 / 보라」-- [201010]--- 15

「6001-4 / 살구색」-- [201010]--- 15

「6001-5 / 연분홍」-- [201010]--- 15

「6001-6 / 로즈핑크」-- [201010]--- 15

「6001-7 / 흰색」--- [201010/] -- --- 15

「6001-8 / 검정」-- [201010/5]--- 15

「6001-9 / 연두」-- [201010]--- 15

** 6001-10/ 빨강 --[2010100] -- 15

「6001 -종류별 --- [200713/45]--- 물고기;19번

--------------------------

200921 창고 - 물고기 ; 19번 [500g/각10*40봉/5박스]

201010 창고 - 물고기 ; 19번 [500g*15봉/]10가지색상

---------------------------------------------------200713DV18A0Y520DCEK][5봉*9가지/[45/1][AVFKKK]/500g
200810DV19A0Y500dckkK][5봉*9가지/[30/9][AVFKKK]
200921DV13A0Y500cckkK][20봉*10가지/[30/9][AVeeKK]500g/신규
2010101DV13A0Y500cckkK][15봉*10가지/[][AVeeKK]500g/신규

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)