HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑] > 신상품 [펜시] 
 

가방고리/(소)개고리[1개]
[3122]
 판매가격     원  
 상품코드 : G1600413122
 원산지 : china
색상선택 :
 구매수량 : EA

수지/개고리[6가지색상]

[no - 3122]

-------------------------

재질 ; 수지(프라스틱)

크기 ; 가로*세로 ; 2*3.5cm

두께 ; 3cm

---------------------------

매장 - 물고기;06앞

창 ; 물고기 ;19번 [200914;각;5봉*6색상]

--------------------------
< 색 상 >

*01 -노랑 - [1000/5] ---- 품절

*02 - 흰색 - [1000/5]

*03 - 민터 - [1000/5] --- 품절

*04 - 분홍 - [1000/5]

*05 - 검정 - [1000/5]

*06 - 주황 - [1000/5]

-----------------------

200914dv0a18y2ch][15000/2][gvee][gvee][avfe]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)