HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 팩키지[블럭,소품,십자수] > 블럭소품 
 

텐텐/바퀴세트-A형28]
[*0970]
 판매가격     원  
 상품코드 : G1625900970
 원산지 : china
 구매수량 : EA

텐텐/바퀴세트-A형28]<br>[*0970]

** 텐텐블럭에만 사용해야합니다..

** 다른 블럭에는 안 맞습니다..-- 참고하시기 바랍니다..

------------------------------------------------------

바퀴지름 ; 28mm (2.8cm)

매장 ;

창고 ; 물고기; 18번 [384/5]

[210807 ; [576/1]*[432/1]

---------------------------------------------

[GVAKKK][공,우]
[AVABKK][원][210703DV2A3Y60EBK[480/2][AVABKK]
[210724DV2A3Y60EBK[480/5][우공hkk][AVabKK]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to pty2010@hanmail,net

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(물류창고-- 반송로 882.. 2 층 큰사랑교회)