HOME | LOGIN | 회원가입 | MYPAGE | 장바구니 | 주문조회
     
이벤트/전시/축제*공짜*
신상품[88,99,텐텐블럭/펜시,목재,토핑]
팩키지[블럭,소품,십자수]
비즈[컬러/타일/패치아트/석고/모래]
클레이[점핑,폼,폴리머,크림점토]
종이*냅킨*포일
하드보드*골조*도안
만들기(DIY)반제
꾸미기(DIY)[쇠]
기본공통재료(1)
공통재료(2)
공통재료(3)
액자/팬시
목재(MDF)반제품
액세사리(레진)
비즈공예
알공예
대량구매
자료실
   갤러리
   묻고답하기
   자료실
잦은질문/답변

 
    >>현재위치 : HOME > 공통재료(3) > 핀.열쇠고리. 메모집게 
 

원브로치핀/(평면-3cm)]
[1봉지*20개][9599]
 판매가격     원  [부가세포함]
 상품코드 : G1121419599
 제조원 : korea
 원산지 : korea
 구매수량 : EA

원형브로치판(평면)

주) 3cm 입니다
---------------------------

* 2cm (40개;1봉)ca/성;ce/--------- 국산

* 2.5cm (35개;1봉)cc/성;cg/ ---- 국산

* 3cm (20개;1봉)/ ------- 차이나

-------------------------

봉지단위로 판매

----------------------------

[231017창 ; 3cm - ]물고기 - 18번(10봉*1000개) -평면

---------------------------

[AVCe/20개;gKK]


[2cm-성vce/AVEK]*40개
[2.5cm-성VCG/AVEK]*35개
[3cm-성VDC/AVFK]*30개
[231014dv0.08y1BK][10.000/1][AVCe/20*Ce;gKK]]

Copyright ⓒ 진열공예(2005) All Rights Reserved Anyquestions to ddnn2010@naver.com

공정거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.
진열공예 통신판매업신고 제 2010-부산해운-0084 호,정보 보호 담당자: 박종열
사업자등록번호 : 605-12-23927[사업자정보확인] 대표자 박종열
Tel : 051-544-2010, Fax : 051-544-2017
주소 : 부산시 해운대구 반송로877번길78/(택배->(물류창고)-반송로 882.. 2 층 /대림아트)